2007/Jan/19

ลักษณะของพญาครุฑครุฑเมื่อแรกเกิด ร่างกายขยายตัวออกใหญ่โตจนจดฟ้า ดวงตาเมื่อกะพริบเหมือนฟ้าแลบ เวลาขยับปีกที่ใดบรรดาขุนเขา ก็ตกใจต้องปลาดหนีไปพร้อมกับพระพาย รัศมีที่พวยพุ่ง ออกจากกาย มีลักษณะดั่งไฟไหม้ทั่วทั่วสี่ทิศ กระทำให้ทวยเทพ ต้องตกใจสำคัญว่าเป็นพระอัคนี ต่างพากันมาบูชาครุฑ เพื่อขอความคุ้มครองจากครุฑ

อีกตำราหนึ่งว่าครุฑนั้นมีรูปร่าง และลักษณะดังนี้ เศียรจงอยปากปีและเล็บเป็นอย่างนกอินทรี ท่อนกายตัวและแขนขาเป็นอย่างคน หน้าเป็นสีขาว ปีเป็นสีแดง (ของ จีนว่าปีกทอง) กายตัวเป็นสีทอง มีโอรสชื่อสัมปาติ (สัมพาที) และชฎายุ (แต่บางตำราว่า สัมปาติและชฎายุเป็นโอรสของพระอรุณ) มีชายาชื่ออุนนติหรือวินายกา


edit @ 2007/01/19 23:51:33

Comment

Comment:

Tweet


confused smile
#96 by ฟพท (118.173.22.243) At 2010-07-29 14:34,
กรูเชื่อว่าพญาครุพมีจริง
#95 by (117.47.242.242) At 2010-07-21 16:07,
รุปโครตเท่โลยconfused smile confused smile confused smile confused smile confused smile
#94 by (110.49.204.208) At 2010-06-06 14:13,
ชอบ
#93 by นุ่น (118.173.232.137) At 2010-04-06 10:00,
#92 by (202.143.159.170) At 2009-12-17 11:28,
น้อยจัง
#91 by (124.157.235.197) At 2009-11-09 10:28,